DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 1

Powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski. Miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica

Krzysztof Piotr Jasiński, żona Monika, dwóch synów (Marek lat 14, Karol lat 17).
Urodzony 25.07.1973 r. w Warszawie. Od 15 lat w Głogowie. Mgr ekonomii – zarządzanie przedsiębiorstwami.

Kierownik, manager, dyrektor działów handlu w firmach polskich i zagranicznych.
Dyplom ministra skarbu na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem skarbu państwa. Studium krajowego centrum edukacji europejskiej. Asystent społeczny posła na sejm w latach 2004-2005.

Sekretarz Stowarzyszenia Gminy Żukowice na rzecz rozwoju wsi w latach 2005-2007. Pomysłodawca, twórca i redaktor naczelny bezpłatnego katolickiego dwutygodnika „Informator Duszpasterski” ukazującego się cyklicznie we wszystkich parafiach na terenie Głogowa i okolic w latach 2007-2010 nakładem 10.000 egzemplarzy (co dwa tygodnie).

Od 2017 roku prezes Miejskiego Klubu Sportowego – „Głogowski Klub Koszykówki”. Od stycznia 2019 członek Ruchu Narodowego. Uczestnik marszów niepodległości, wydarzeń patriotycznych na terenie miasta Głogowa, powiatu i w kraju. Działacz społeczny, katolik, patriota.

Anna Potocka – Kaczyk urodziła się 9 lipca 1986 r. w Głogowie w woj. dolnośląskim, tam się wychowała w tradycyjnej polskiej rodzinie i rozpoczęła edukację szkolną.

Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, gdzie studiowała na kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, otrzymując licencję zawodową, uzyskując tytuł Zarządcy Nieruchomościami.

Od 2009-2017 r. zatrudniona w jednostce samorządowej, która w 2018 r. została przejęta przez organy administracji państwowej. Pracę zawodową łączy z prowadzeniem hodowli psów rasowych, które od najmłodszych lat są jej wielką pasją. Interesuje się podróżami, poznawaniem ojczystych zabytków, obyczajów oraz kultury. Jest spełnioną żoną i matką dwójki dzieci.

Inżynier procesów produkcyjnych, technik BHP. Wieloletni pracownik działu zapewnienia jakości w firmie motoryzacyjnej. Od urodzenia mieszkaniec Chocianowa, miejscowości w Zagłębiu Miedziowym. Przodkowie pochodzą z Kresów Wschodnich.
W poprzedniej kadencji radny rady miejskiej w Chocianowie, członek komisji Sportu i Kultury
Delegat i członek komisji NSZZ Solidarność w firmie Sitech.
Działacz społeczny, ruchów narodowych oraz prolife. Zainteresowania: historia, sport, muzyka, turystyka.

Mgr inż. Sebastian Jacek Sprysak. Urodzony 29 listopada 1978r w Legnicy. W 1998r ukończył Technikum Elektroenergetyczne.  W 2003r ukończył Politechnikę Wrocławską uzyskując tytuł magistra inżyniera na Wydziale
Elektrycznym.

Od ukończenia studiów pracuje w zawodzie najpierw w zakładzie energetycznym w Legnicy, następnie w różnych międzynarodowych firmach w Niemczech oraz Polsce.
Żonaty, ojciec trójki dzieci. Od maja 2017 członek Ruchu Narodowego, Ambasador RN na Niemcy, członek Rady Politycznej RN.