DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 13

Powiaty: krakowski, miechowski, olkuski. Miasto na prawach powiatu: Kraków

Ur. 29 03.AD 1965 ( 54 lat) Mieszka w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza filozofii i teologii oraz teorią kultury i mediów.

Twórca Stowarzyszenia Fides et Ratio i Wszechnicy Narodowej w Krakowie oraz wydawnictwa AMDG ( Ad maiorem Dei gloriam) Poseł na Sejm IV i V kadencji (LPR) Współorganizator ogólnopolskich Kongresów dla Społecznego panowania Chrystusa Króla, popularyzator filozofii realistycznej i Tradycji oraz liturgii katolickiej i edukacji klasycznej. Sympatyk i działacz Ruchu Narodowego, Konfederacji i Pobudki G. Brauna.

Nazywam się Barbara Łopacińska. Skończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie a następnie kontynuowałam naukę w Londynie. Obecnie uczę w szkole średniej w Krakowie. Jestem także prezesem Stowarzyszenia Lex Naturalis. Od wielu lat angażowałam się w pracę na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców w takich Stowarzyszeniach jak “Zielony Kraków”, “Bóg, Honor, Ojczyzna”, “Sprawiedliwy Kraków”.

Co chciałabym zrobić dla Polski:
1. Zmiana konstytucji, ograniczenie i uproszczenie prawa oraz oparcie całego prawodawstwa w Polsce na prawie naturalnym. Całościowa reforma sądownictwa.
2. Ograniczenie praw samorządów, które dążą do tworzenia miast-państw
3. Dobrowolne opłaty na ZUS dla przedsiębiorców oraz inne działania służące uwolnieniu społecznych inicjatyw.
4. Godziwą płaca za dobrą pracę. Trzeba wrócić do modelu przedwojennego: wypłata wystarczyła na utrzymanie całej rodziny.

Krzysztof Monticelli ur. 24.VI. AD . 1990 ( 29 lat) Mieszka w Krakowie Zajmuje się geografią, turystyką, sportem oraz teologią duchowości. Uczestniczy w ruchu na rzecz intronizacji Chrystusa Króla Polski, Współorganizator Kongresów dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla.

Zaangażowany w ruch obrony życia dzieci nienarodzonych i duchowej adopcji dziecka poczętego . Działacz Stowarzyszenia Fides et Ratio i Wszechnicy Narodowej w Krakowie Wieloletni ministrant i popularyzator Tradycji Katolickiej Sympatyk i działacz Ruchu Narodowego i Konfederacji.

Dr Lucyna Kulińska ur. 3 V 1955 w Krakowie, jest historykiem i politologiem. Od wielu lat zajmuje się problematyką ludobójstwa polskiej ludności do którego doszło na kresach II Rzeczypospolitej przed i w czasie II wojny światowej.

Jest autorką książki Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947, t. 1 i 2, Kraków 2002,2003. Ponadto wraz z Adamem Rolińskim wydała 2 prace Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944 i Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce wschodniej w świetle dokumentów Polskiego państwa Podziemnego 1942-1944, w przygotowaniu są kolejne tomy poświęcone zbrodniom popełnionym na Polakach – mieszkańcach województw południowo-wschodnich w latach 1942-1944. Opracowała także relacje dziecięcych świadków zbrodni i wydała je w tomikach Dzieci Kresów I. II i III. W roku 2009 wydała pracę Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939. Ponadto jest autorką bardzo wielu artykułów naukowych i prasowych, filmów, wywiadów na ten temat.

Przez kilka lat zajmowała się zagadnieniem unicestwienia w powojennej Polsce obozu narodowego. Poświęciła temu tematowi kilka prac m.in. Narodowcy. Dzieje obozu narodowego w Polsce w latach 1944-47, PWN, 1999 (rozszerzona o dodatkowe źródła moja praca doktorska); Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce. PWN, 2001, pod jej redakcją wraz z 2 współautorami; Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska” i „Młodzież Wielkiej Polski“ w latach 1922-47, wyd. Abrys, Kraków 2000.

Jako politolog bada zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi i przyszłością globalizującego się świata. W sferze jej zainteresowań są przede wszystkim zagrożenia wynikające z procesów transformacji i modernizacji. Z przedsięwzięć wydawniczych na tej niwie warto wymienić zespołowe prace w których zamieszczała swoje artykuły były to: Konflikty współczesnego świata (tom I i II), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Agresja i Przemoc, Globalopolis.

Tematem przewodnim jej poszukiwań jest zagadnienie przemocy i agresji w polityce międzynarodowej i życiu społecznym, a także wszelkich prób fałszowania historii. Są to problemy na tyle poważne i stale aktualne, że wymagają nie tylko analiz, ale i stałego utrwalania wiedzy o tych patologiach i wynikających stąd zagrożeniach w świadomości kolejnych pokoleń jako przestrogi.