DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 16

Powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski. Miasto na prawach powiatu: Płock

Mam 37 lat. Urodziłem się i wychowałem w Ciechanowie, gdzie ukończyłem II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Studiowałem socjologię na SGGW w Warszawie oraz prawo i prawo finansowe na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuję jako analityk finansowy.

Jestem zaangażowany w działalność polityczną Ruchu Narodowego, początkowo jako wiceprezes, a później prezes struktur warszawskich. Obecnie jestem członkiem Zarządu Okręgu Mazowieckiego Ruchu Narodowego. Inicjuję i organizuję liczne przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym i społecznym.

Zdecydowałem się kandydować w wyborach do Sejmu RP, aby walczyć o:
1. Ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
2. Poszanowanie i wspieranie naturalnej rodziny zbudowanej na związku kobiety i mężczyzny.
3. Obronę praw rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z katolickimi wartościami.

Wiek : 45 lat
Zawód : elektronik
Miejsce zamieszkania : Płock
Miejsce pracy : CNH Industrial Płock
Działalność społeczno-polityczna : od 2018 roku członek Ruchu Narodowego, pełnomocnik Ruchu Narodowego – koło Płock oraz pełnomocnik Zarządu Mazowieckiego Ruchu Narodowego na okręg sejmowy płocko-ciechanowski.

Absolwentka architektury krajobrazu SGGW. Zawodowo analityk ds. zarządzania nieruchomościami.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej,mgr inż. inżynierii środowiska o specjalności: zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Obecnie na emeryturze. Sympatyk “KONFEDERACJI WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Mądrość przodków:
“BEZ BOGA ANI DO PROGA”
“TYLE WOLNOŚCI ILE WŁASNOŚCI”
“KUPUJ U POLAKA”
“NAJLEPSZY ZWYCZAJ NIE POŻYCZAJ”.

Oto moje hasła wyborcze.

Wiek: 62 lata
Zawód: LEKARZ WETERYNARII
Miejsce pracy: Specjalistyczny Gabinet Weterynaryjny w Lipowcu Kościelnym, pow.Mława (własny gabinet od 1990 roku)
Działalność społ-polit.: lata 2002-2006 radny Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym(wspierany przez PiS). W latach 2006-2010 radny i Przewodniczący Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym(własny komitet wyborczy), a okresie 2014-2018 radny i Przewodniczący Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym(własny komitet wyborczy) w 2018 r. odznaczony, odznaką “Zasłużony Dla Rolnictwa”. Obecnie pełnomocnik Ruchu Narodowego – koło Mława.