DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 19

Miasto na prawach powiatu: Warszawa oraz obwody głosowania utworzone za granicą

6. na warszawskiej liście Konfederacji, pierwszy z Ruchu Narodowego. Jeden z liderów warszawskich struktur Ruchu Narodowego. Urodzony i wychowany na warszawskim Bemowie.

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Reprezentował barwy AZS AWF Warszawa w szermierce oraz CWKS Legia Warszawa w strzelectwie sportowym. Aktywny działacz społeczny, studencki i harcerski.

W Sejmie będę zabiegał o:

  • SILNE PAŃSTWO – Będę wspierał prowadzenie skutecznej polityki zagranicznej opartej o interes narodowy oraz budowę silnej polskiej armii.
  • OCHRONĘ POLSKIEJ WŁASNOŚCI – Nie dopuszczę do wyłudzenia od Polski pieniędzy na pokrycie bezpodstawnych roszczeń organizacji żydowskich.
  • NORMALNĄ RODZINĘ – Ochronię dzieci przed tęczową propagandą, będę wspierał matki i ojców oraz prawo rodziców do decydowania o wychowaniu dzieci, a także bronił życia od poczęcia.
  • GOSPODARKĘ NARODOWĄ – Wesprę polskie rolnictwo, energetykę oraz polskie technologie w konkurencyjności wobec zagranicznych koncernów.
  • WOLNOŚĆ W INTERNECIE – Będę walczył o powstrzymanie cenzury, nieusuwanie treści patriotycznych i narodowych oraz ochronę prywatności w sieci.

Wiek 61 lat urodzony i mieszka w Warszawie

Wykształcenie średnie techniczne:
– Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. M. Konarskiego w Warszawie
– Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu

Przebieg pracy zawodowej:
– 23 lata służby w Jednostkach Ratowniczych Gaśniczych PKP oraz Państwowej Straży Pożarnej
– obecnie prowadzę firmę świadczącą usługi w zakresie Technicznego Zabezpieczenia Mienia

Zainteresowania:
– jazda motocyklem Harley Davidson V-rod
– strzelectwo sportowe – Licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
– należę do klubu strzeleckiego

Uczestniczę w działaniach Ruchu Narodowego w strukturach Okręgu Warszawskiego jako Członek Zarządu koła Nr 1.
Biorę udział w organizacji przedsięwzięć Ruch Narodowego Okręgu Warszawskiego.
Wspieram działania organizacji szerzących wartości katolickie, narodowe i patriotyczne.

Będę działał na rzecz:
– rozbudowy polskiej armii
– wolnego dostępu do broni palnej
– dbałości o interes narodowy
– ukrócenia samowoli władz lokalnych
– obniżenie podatków

Absolwent studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, kierunku wychowanie fizyczne. Specjalista ds. sprzedaży. Członek Ruchu Narodowego. Mieszka w Warszawie.

Mądrość przodków:
“BEZ BOGA ANI DO PROGA”
“TYLE WOLNOŚCI ILE WŁASNOŚCI”
“BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY”
“NAJLEPSZY ZWYCZAJ NIE POŻYCZAJ”.

Oto moje hasła wyborcze.

Rajmund Kasprzak, rodowity Torunianiń, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu o kierunku Zarządzanie z logistyką w biznesie.
Kierownik projektów IT, mieszkaniec Warszawy, chrześcijaniń, aktywista, wyznawca wolnego rynku, miłośnik piłki nożnej i sztuk walki.

dr Mariusz Lesław Krogulski
Ma 54 lata. Żonaty, czworo dzieci. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Oficer rezerwy WP (podpułkownik). Służbę wojskową pełnił m.in. w prasie wojskowej oraz w instytucjach centralnych MON.

Działacz społeczny, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz kilku stowarzyszeń lokalnych, publicysta – autor ponad 30 publikacji książkowych, w tym kilku odkrywających “białe plamy” historii najnowszej. W roku 2000 wyróżniony został medalem Fundacji im. Jerzego Łojka.

Od 2015 roku działacz Ruchu Narodowego (2016-2018 wiceprezes koła warszawskiego), a od 2018 prezes Okręgu Mazowieckiego RN. Pasjonuje się historią Polski i genealogią.