DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 20

Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński

Radca prawny i przedsiębiorca. Od 2012 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi prawnej polskich przedsiębiorców.
W 2015 roku wstąpił do Ruchu Narodowego i objął funkcję członka Zarządu Głównego oraz Skarbnika partii, które pełni do dziś.
Jest redaktorem naczelnym dwóch najważniejszych dokumentów programowych Ruchu Narodowego – Programu Ruchu Narodowego z 2016 roku i Programu Samorządowego RN z 2018 roku. W toku obecnej kampanii współtworzył wraz z Anną Bryłką program RN „PolExit – Bezpieczne Wyjście Awaryjne”.
W czasie wolnym od działalności zawodowej i partyjnej poświęca się działalności pro-life jako wolontariusz działu prawnego Fundacji Pro – Prawo do Życia.