DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 20

Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński

Radca prawny i przedsiębiorca. Od 2012 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi prawnej polskich przedsiębiorców.
W 2015 roku wstąpił do Ruchu Narodowego i objął funkcję członka Zarządu Głównego oraz Skarbnika partii, które pełni do dziś.
Jest redaktorem naczelnym dwóch najważniejszych dokumentów programowych Ruchu Narodowego – Programu Ruchu Narodowego z 2016 roku i Programu Samorządowego RN z 2018 roku. W toku obecnej kampanii współtworzył wraz z Anną Bryłką program RN „PolExit – Bezpieczne Wyjście Awaryjne”.
W czasie wolnym od działalności zawodowej i partyjnej poświęca się działalności pro-life jako wolontariusz działu prawnego Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Ur. 1996. Działaczka warszawskiego koła Ruchu Narodowego.
Wiceprzewodnicząca Narodowej Organizacji Kobiet. Studentka architektury wnętrz. Od pięciu lat aktywna w środowisku narodowym.

Studiowała na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalistka z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych.

W roku 2017 stypendystka na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2012 – 2014 związana z Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, natomiast w latach 2014 – 2016 z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Beczka w Krakowie. Działaczka społeczna, członek Młodzieży Wszechpolskiej od 2014 r. Prywatnie szczęśliwa żona.