DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 26

Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski. Miasta na prawach powiatu: Gdynia, Słupsk

Urodziłem się 28.08.1952 w Koszalinie. Jestem absolwentem II LO im A. Mickiewicza w Gdyni. Po maturze rozpocząłem studia na Politechnice Gdańskiej w Instytucie Okrętowym po ukończeniu którego otrzymałem tytuł magistra inżyniera budowy okrętów.

W roku 1977 rozpocząłem prace w Stoczni Gdańskiej im Lenina, gdzie pracowałem do końca 1980roku. Od 1981 do 2005 roku prowadziłem prywatną działalność gospodarczą.

Obecnie pracuję w Lotos Petrobaltic S.A. na stanowisku wiodącego specjalisty w Zakładzie Utrzymania Ruchu Wierceń.
Z działalnością polityczną związałem się wstępując do Unii Polityki Realnej w roku 1993, gdzie działałem z małymi przerwami do roku 2015.

Z Ruchem Narodowym jestem związany od 2014. Obecnie jestem członkiem Zarządu RN Pomorskie, pełnię funkcję skarbnika. Jestem członkiem władz krajowych Ruchu Narodowego – członek komisji rewizyjnej.

Ur. 9 marca 1977 roku.
Wykształcenie średnie policealne, operator małej poligrafii.
Zawód wykonywany Operator CNC.
Ostanie trzy miejsca zatrudnienia to SIM Gdynia w Gdyni, Zakład Produkcji Form w Gliwicach i AIC S.A. w Gdyni.
Praca społeczna: pomoc ubogim Polakom na Wileńszczyźnie, pomoc Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni.
Córka Martyna.

Urodzony 17. kwietnia 1984 roku w Lęborku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Publicysta, działacz społeczny i polityczny. Od samego początku swojej politycznej drogi związany ze środowiskiem narodowo- patriotycznym.
Prezes lęborskiego koła Ruchu Narodowego. Prezes lęborskiego Oddziału Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy.

Współorganizator lokalnych akcji o charakterze patriotycznym i obywatelskim, m.in. corocznych, świątecznych zbiórek darów dla kombatantów na Kresach, akcji informacyjnych i ulotkowych, spotkań otwartych z autorami, publicystami i dziennikarzami z całej Polski.

Aktywnie uczestniczy w życiu miasta. Autor licznych petycji oraz interwencji w sprawach mieszkańców. Prywatnie mąż i ojciec. W związku małżeńskim od 11 lat.