DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 33

Województwo świętokrzyskie

Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz ekonomie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pochodzi z Zielonej Góry, ale na stałe mieszka w Warszawie. Był posłem na Sejm RP V kadencji.

Działalność społeczną rozpoczął jako nastolatek w Związku Harcerstwa Polskiego. W klasie maturalnej dołączył do Młodzieży Wszechpolskiej, której później został prezesem. W latach 2004-05 pracował w Parlamencie Europejskim. Startując z list Ligi Polskich Rodzin w wieku 23 lat został najmłodszym posłem na Sejm V kadencji. W latach 2007-11 z przyjaciółmi z MW prowadził w Warszawie Klub N44. Od 2011 przez dwa lata był wiceszefem zespołu ekspertów Fundacji Republikańskiej. Przygotował m.in. pierwszą w Polsce “Mapę Wydatków Publicznych”. Był także członkiem redakcji “Rzeczy Wspólnych” i “Nowej Konfederacji”.

W latach 2011-16 działał w zarządzie stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Uczestniczył w organizacji czterech ogólnopolskich komitetów wyborczych i w ponad dziesięciu kampaniach wyborczych. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Ruchu Narodowego.

Lat 36 z zawodu fizjoterapeuta pracujący w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Ukończył studia na kierunkach pedagogika z wychowaniem fizycznym w Częstochowie oraz fizjoterapia w Kielcach.

Działalność polityczno-społeczną rozpoczął w 2018 roku jako działacz Ruchu Narodowego. Od 2019 roku Prezes Regionu Świętokrzyskiego Ruchu Narodowego. Zainteresowania to historia i polityka.

Urodzony 26. 12. 1994 roku w Kielcach. Całe życie związany z tym miastem. Od dzieciństwa zainteresowany historią. Ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Obecnie znajduje się na studiach III stopnia, realizowanych na macierzystej uczelni. Interesuje się polityką zagraniczną i rolnictwem.

Urodził się, wychował i stale mieszka w Kielcach. Inżynier mechanik z 8 letnim stażem pracy. Absolwent technikum mechanicznego nr 2 w Kielcach, a następnie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Aktualnie pracujący jako konstruktor w polskiej firmie zajmującej się produkcją maszyn specjalnych. Stara się dużo czasu poświęcać swoim dzieciom. W 2018r. w wyborach samorządowych kandydował z Komitetu Wyborczego Wyborców Chrobry do Rady Miasta Kielce.

W lutym 2019 przystąpił do partii Ruch Narodowy. Na obecnym etapie życia chętny i gotowy przeznaczyć czas na pracę dla lokalnej społeczności i Państwa Polskiego.

Żona, matka Mateusza, Ewy, Anny i Krzysztofa. Ukończyła biologię, edukację wczesnoszkolną i przedszkolną. Pracowała jako nauczyciel, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z edukacją alternatywną oraz propagowaniem nowoczesnych metod wychowawczych.

Od 2013 roku działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Piekoszów “NATURA”, którego głównym celem jest ochrona, środowiska, rozwój kultury oraz ochrona praw obywateli.

Związana z Ośrodkiem Inspiracji i Wsparcia „Skrzydła” w Kielcach, gdzie jako wolontariusz udziela konsultacji.
Wieloletni sympatyk Ruchu Narodowego, a od bieżącego roku jego aktywny działacz.

Przemysław Jan Długosz urodzony 24. 06. 1994 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Absolwent Technikum Hutniczo mechanicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2019 ukończenie studiów inżynierskich w Krakowie na profilu leśnictwo na uniwersytecie rolniczym.

Miłośnik natury i przyrody zagorzały patriota i działacz Ruchu Narodowego od początku 2019. Konserwatywnym i chrześcijańskim podejściem stąpający twardo po ziemi.

Urodził się w 1997 roku w Kielcach. Dzieciństwo spędził w podkieleckich Nowinach. Uczęszczał do Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do klasy o profilu matematyczno-fizycznym.

Obecnie studiuje Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Miłośnik strzelectwa i militariów. Interesuje się historią, ekonomią oraz geopolityką.

Prawicowiec, Monarchista i zwolennik umiarkowanego liberalizmu gospodarczego. W wolnym czasie oddaje się jeździe na rowerze, literaturze, strzelectwu i grom strategicznym.