DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 35

Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski.
Miasto na prawach powiatu: Olsztyn

Narodowiec, Katolik, Przedsiębiorca.
Piastuje funkcję prezesa olsztyńskiego Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia oraz Krajowej Izby producentów drobiu i pasz.
Jest członkiem zarządu głównego Ruchu Narodowego oraz koordynatorem na Warmii i Mazurach.
Prywatnie propagator strzelectwa sportowego.

Kamil jest rodowitym ełczaninem z kresowymi korzeniam. Od początku istnienia Ruchu Narodowego jest zaangażowany w jego budowę na terenie Warmii i Mazur.

W trakcie studiów w Olsztynie wraz z grupą przyjaciół reaktywował działalność Młodzieży Wszechpolskiej w województwie warmińsko-mazurskim budując największą i najaktywniejszą organizację narodową w regionie.

Od najmłodszych lat udziela się społecznie w organizacjach patriotycznych i katolickich. Zawodowo przedsiębiorca, a prywatnie mąż i ojciec.