DruzynaKonfederacji_d

Okręg nr 7

Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski. Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość

Studiował na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmował się także pozyskiwaniem funduszy na rzecz organizacji trzeciego sektora. Obecnie pracuje jako grafik.

Od 15 roku życia działa społecznie w organizacjach pozarządowych. W wieku 16 lat zapisał się do Młodzieży Wszechpolskiej. Pełnił funkcję wiceprezesa zarządu głównego MW. Od 2011 do 2015 roku pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia “Marsz Niepodległości”. W Ruchu Narodowym pełni funkcję członka zarządu Głównego RN. Odpowiedzialny za techniczną organizację partii w wyborach. Był Pełnomocnikiem Wyborczym podczas wielu kampanii.

Zaangażowany w działalność dobroczynną i charytatywną. Współorganizuje bądź pomaga przy akcjach organizowanych przez Młodzież Wszechpolską na przestrzeni ostatnich 12 lat m.in. „Kocham Polskę!”, „Chcemy repatrianta a nie imigranta”, „Polska flaga w polskim domu”, „Kupuj polskie!”. Wspierał organizację obchodów Narodowego Dnia Życia oraz Marszów Dla Życia i Rodziny, które promują wartości pełnej ochrony życia ludzkiego i szacunek dla rodziny. Udzielał także nieodpłatnie korepetycji z matematyki dzieciom z ubogich rodzin z Domu Samotnej Matki i świetlic przyparafialnych.

Pomagał w zbieraniu funduszy w akcji „Bank Słuchaczy” Radia Warszawa. To inicjatywa na rzecz katolickiego Radia Warszawa 106,2 FM, którego naczelną misją jest „profesjonalizacja i nowa Ewangelizacja przy użyciu nowoczesnych środków masowego przekazu”. Towarzyszył również w akcji ratowania filmu o Żołnierzach Wyklętych „Ratujmy Roja”, który po wielu bataliach w końcu trafi do kin w marcu 2016 roku.

Urodzony 34 lata temu w Białej Podlaskiej, absolwent bialskiego II Liceum im. E.Plater i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Adwokat. Prowadzi liczne procesy sądowe i zajmuje się m.in. prawem karnym, cywilnym i energetycznym. Był obrońcą w licznych procesach politycznych, uczestnicząc aktywnie w zespole prawnym przy Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Od wielu lat związany z organizacjami o profilu narodowym i katolickim oraz broniącymi życia. Wybierany do organów nadzoru szpitala i spółdzielni mieszkaniowej.
Zwolennik ochrony życia od poczęcie, tradycyjnej rodziny, wolnej od homopropagandy, wsparcia i uprzywilejowania firm opartych na polskim kapitale oraz większego wsparcia dla małych miejscowości i wsi.
Prywatnie mąż wspaniałej żony, oczekujący na narodziny pierwszego dziecka.

Michał Mazurek ur. 14 lipca 1984 r. w Krasnymstawie. Od najmłodszych lat związany z Rejowcem. W latach 2003-2008 student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Z wykształcenia nauczyciel historii i Wos-u (z praktyką w zawodzie) oraz archiwista. Aktywny uczestnik życia społecznego: m.in. wieloletni Honorowy Dawca Krwi ( 18 l krwi), członek świeckiego ruchu dla małżeństw “Domowego Kościoła”. Żonaty od 2016 r. W latach 2017-18 zmagała się z zaawansowaną chorobą nowotworową. Autor książki: “Demografia parafii Rejowiec w latach 1918-1939”. Bohater reportażu TVP Lublin “W życiu wszystko ma sens”. Dwukrotny uczestnik teleturnieju “1 z 10”.